@InProceedings{Kula:2017,
  author  = "K. Kula and T. Socha and A. Denisiewicz",
  title       = "Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa; ISBN: 9788394795108",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "97--98",
  year        = "2017",
}