@InProceedings{Czyżewska:2017,
  author      = "W. Czyżewska and M. Piontek",
  title       = "Biological methods for purifying river water of biogenic substances",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "32--33",
  year        = "2017",
}