@InProceedings{Jakubaszek:2017,
  author  = "A. Jakubaszek and I. Krupińska and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title       = "Water quality evaluation of the Wojnowskie Lake",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "49",
  year        = "2017",
}