@InProceedings{Jasiewicz:2017,
  author  = "M. Jasiewicz and O. Słobodzian-Ksenicz",
  title       = "Use of thermal imaging camera to assess the air-tightness of the air conditioning and ventilation system",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "52--53",
  year        = "2017",
}