@InProceedings{Kostecki:2017,
  author  = "J. Kostecki and D. Wiech and B. Walczak and D. Królik",
  title       = "Effect of building materials on soil properties",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "62",
  year        = "2017",
}