@InProceedings{Krupińska:2017,
  author  = "I. Krupińska and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Jakubaszek",
  title       = "Contributors to secondary contamination of tap water",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "69",
  year        = "2017",
}