@InProceedings{Myszograj:2017,
  author  = "S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Jakubaszek and Z. Sadecka and J. Mossety and P. Kumanowska",
  title       = "Evaluation of the efficiency of removing aromatic hydrocarbons from water and wastewater using the biopreparat Food Grade",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "75--76",
  year        = "2017",
}