@InProceedings{Piontek:2017,
  author  = "M. Piontek and K. Łuszczyńska and H. Lechów",
  title       = "Biodeterioration in non-commissioned buildings",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "85--86",
  year        = "2017",
}