@InProceedings{Płuciennik-Koropczuk:2017,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and A. Jakubaszek and S. Myszograj and N. Bogu¶",
  title       = "Susceptibility of wastewater from aluminium alucast to biochemical degradation",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie ¶rodowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "88--89",
  year        = "2017",
}