@InProceedings{Wypych:2017,
  author  = "P. Wypych and D. Królik and J. Kostecki",
  title       = "Sewage sludge management in a sewage treatment plant",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "127--128",
  year        = "2017",
}