@InProceedings{Hudak:2017,
  author  = "M. Hudak and U. Kołodziejczyk and J. Kostecki",
  title       = "Charakterystyka środowiskowa regionu",
  booktitle   = "Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788393761968",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "132--144",
  year        = "2017",
}