@InProceedings{Denisiewicz:2017,
  author  = "A. Denisiewicz and K. Kula and T. Socha and K. Urbańska",
  title       = "Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP",
  booktitle   = "Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum; ISBN: 978837125273",
  address     = "Wrocław - Różanka, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  pages       = "15--16",
  organization = "Pol. Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. we Wrocławiu",
  year        = "2017",
}