@InProceedings{Kula:2017,
  author  = "K. Kula and T. Socha and A. Denisiewicz and K. Urbańska",
  title       = "Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych",
  booktitle   = "Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum; ISBN: 978837125273",
  address     = "Wrocław - Różanka, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  pages       = "15--16",
  organization = "Pol. Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. we Wrocławiu",
  year        = "2017",
}