@InProceedings{Myszograj:2017,
  author  = "S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title       = "Ocena biodegradacji ścieków przemysłowych testem Zahn-Wellensa",
  booktitle   = "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka; ISBN: 9788371936692",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Konferencje ; 72",
  pages       = "73",
  organization = "Politechnika Częstochowska",
  year        = "2017",
}