@InProceedings{Eckert:2017,
  author  = "W. Eckert",
  title       = "Kożuchów - historyczne miasto z przyszłością",
  booktitle   = "Synergia w architekturze : miejsca węzłowe w mieście : II ogólnopolska konferencja naukowa",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [B. w.]",
  pages       = "28",
  year        = "2017",
}