@InProceedings{Nowak:2017,
  author  = "M. Nowak and T. Klekiel",
  title       = "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni",
  booktitle   = "Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmaty Tejszerskiej : 14. konferencja naukowa",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "[B. m.]",
  pages       = "1",
  year        = "2017",
  note        = "[sesja plakatowa]",
}