@InProceedings{Wysokowski:1991,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Prace badawcze w zakresie wytrzymałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych",
  booktitle   = "Wybrane zagadnienia budowy i utrzymania mostów",
  address     = "Bratysława, Słowacja",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  pages       = "75--92",
  year        = "1991",
}