@InProceedings{Wysokowski:1990,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych mostów kolejowych w nowelizowanej normie PN-/S-10052",
  booktitle   = "Projektowanie, budowa i utrzymanie mostów kolejowych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Jadwisin, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji",
  pages       = "194--202",
  year        = "1990",
}