@InProceedings{Wysokowski:1989,
  author      = "A. Wysokowski",
  title       = "Algorytm do oceny trwałości eksploatacyjnej stalowych mostów drogowych",
  booktitle   = "Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Politechnika Poznańska",
  pages       = "386--395",
  year        = "1989",
}