@InProceedings{Wysokowski:1989,
  author      = "A. Wysokowski and E. Budka",
  title       = "Ocena skutków zwiększenia obciążeń dróg krajowych na trwałość mostów stalowych",
  booktitle   = "Trwałość i przydatność uzytkowa konstrukcji mostowych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Politechnika Poznańska",
  pages       = "396--404",
  year        = "1989",
}