@InProceedings{Wodyński:1990,
  author      = "R. Wodyński and A. Wysokowski",
  title       = "Nowy typ dylatacji "TARCO" dla mostów prefabrykowanych",
  booktitle   = "Budowa i utrzymanie mostów prefabrykowanych : konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Borowice, Polska",
  publisher   = "Wroc³aw",
  pages       = "100--102",
  year        = "1990",
}