@InProceedings{Duszyński:1997,
  author      = "A. Duszyński and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title       = "Badanie wytrzymałości na rozciąganie drogowych betonów cementowych",
  booktitle   = "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : zbiór referatów z III międzynarodowej konferencji; ISBN: 8390730421",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  pages       = "241--245",
  year        = "1997",
}