@InProceedings{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author      = "H. Borucińska-Bieńkowska and A. Maciejko",
  title       = "Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788394795115",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "25",
  year        = "2018",
}