@InProceedings{Dankowski:2018,
  author  = "M. Dankowski and A. Juszczyk",
  title       = "Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788394795115",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "33",
  year        = "2018",
}