@InProceedings{Juszczyk:2018,
  author  = "A. Juszczyk",
  title       = "Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788394795115",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "51",
  year        = "2018",
}