@InProceedings{Kleszcz:2018,
  author      = "J. Kleszcz and P. Kmiecik",
  title       = "Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788394795115",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "57",
  year        = "2018",
}