@InProceedings{Maciejko:2018,
  author      = "A. Maciejko and H. Borucińska-Bieńkowska and M. Strzelecki",
  title       = "Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie",
  booktitle   = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788394795115",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "83",
  year        = "2018",
}