@InProceedings{Kożańska:2018,
  author  = "A. Kożańska and K. Baldy-Chudzik",
  title       = "Wirus brodawczaka ludzkiego jako czynnik rozwoju raka szyjki macicy",
  booktitle   = "VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych : IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych : zeszyt abstraktów",
  address     = "Toruń, Polska",
  publisher   = "Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika",
  pages       = "96",
  year        = "2018",
}