@InProceedings{Kroczak:2018,
  author  = "J. Kroczak",
  title       = "Estetika drevnerusskoj ikony domongol'skogo vremeni",
  booktitle   = "Eugene Trubetskoy Icon and Philosophy : book of abstracts",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
  pages       = "38--39",
  year        = "2018",
}