@InProceedings{Mężyk:2018,
  author  = "O. Mężyk and M. Doligalski and R. Rybski",
  title       = "Using GNSS modules for time synchronisation in IoT devices",
  booktitle   = "Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa; ISBN: 9788378423284",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "95--98",
  year        = "2018",
}