@InProceedings{Nowogońska:2018,
  author      = "B. Nowogońska and J. Korentz",
  title       = "Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych",
  booktitle   = "Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : zeszyt streszczeń; ISBN: 9788394848743",
  address     = "Olsztyn, Polska",
  publisher   = "Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
  pages       = "48",
  year        = "2018",
}