@InProceedings{Korusiewicz:2003,
  author      = "L. Korusiewicz and A. Moczko and A. Wysokowski and A. Żurawicka",
  title       = "Cienkie fibrobetonowe warstwy naprawcze drogowych płyt betonowych - badania delaminacji w skali naturalnej",
  booktitle   = "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX Międzynarosowa Konferencja; ISBN: 8389252309",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  pages       = "307--314",
  year        = "2003",
}