@InProceedings{Rowińska:2000,
  author      = "W. Rowińska and A. Wysokowski and A. Żurawicka",
  title       = "Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych",
  booktitle   = "Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XII konferencja naukowo techniczna "Kontra 2000"",
  address     = "Warszawa - Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Politechnika Wrocławska",
  pages       = "325--330",
  organization = "Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa",
  year        = "2000",
}