@InProceedings{Glinicki:2000,
  author      = "M. Glinicki and A. Wysokowski and A. Żurawicka",
  title       = "Przeciwdziałanie delaminacji cienkich warstw naprawczych drogowych płyt betonowych",
  booktitle   = "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000; ISBN: 8390730499",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  pages       = "37--44",
  organization = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie",
  year        = "2000",
}