@InProceedings{Duszyński:2000,
  author      = "A. Duszyński and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title       = "Zasadnicze czynniki wpływające na możliwość stosowania kruszyw żużlowych i otrzymanych z odpadów pohutniczych w budownictwie drogowym",
  booktitle   = "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : VI międzynarodowa konferencja - Kielce 2000; ISBN: 8390730499",
  address     = "Kielce, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  pages       = "13--20",
  organization = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie",
  year        = "2000",
}