@InProceedings{Juszczyk:2019,
  author  = "A. Juszczyk",
  title       = "Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej do obsługi podróżnych",
  booktitle   = "Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego",
  address     = "Zielona Góra - Łagów, Polska",
  publisher   = "ZIelona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "25--26",
  year        = "2019",
}