@InProceedings{Paradowska:2019,
  author  = "E. Paradowska and M. Nycz and K. Arkusz and D. Pijanowska",
  title       = "Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu",
  booktitle   = "IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń; ISBN: 97883749309108",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "78",
  year        = "2019",
}