@InProceedings{Nycz:2019,
  author  = "M. Nycz and E. Paradowska and K. Arkusz and D. Pijanowska",
  title       = "Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu",
  booktitle   = "IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń; ISBN: 97883749309108",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "77",
  year        = "2019",
}