@InProceedings{Krupińska:2019,
  author  = "I. Krupińska",
  title       = "Wpływ rodzaju hydrolizy koagulantów glinowych na skuteczność usuwania materii organicznej z wody",
  booktitle   = "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa; ISBN: 9788371937101",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Konferencje ; 73",
  pages       = "87",
  organization = "Politechnika Częstochowska",
  year        = "2019",
}