@InProceedings{Myszograj:2019,
  author  = "S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title       = "Bilans ChZT i związków azotu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z przeróbką osadów",
  booktitle   = "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa; ISBN: 9788371937101",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Konferencje ; 73",
  pages       = "111",
  organization = "Politechnika Częstochowska",
  year        = "2019",
}