@InProceedings{Płuciennik-Koropczuk:2019,
  author  = "E. Płuciennik-Koropczuk and S. Myszograj",
  title       = "Zmiany ilości niebiodegradowalnych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych w oparciu o frakcjonowanie ChZT",
  booktitle   = "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : XIV Konferencja Naukowa; ISBN: 9788371937101",
  address     = "Częstochowa, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, Wydaw. Politechniki Częstochowskiej",
  volume      = "Konferencje ; 73",
  pages       = "120",
  organization = "Politechnika Częstochowska",
  year        = "2019",
}