@InProceedings{Będziński:2019,
  author  = "R. Będziński and M. Ratajczak and T. Klekiel and M. Ptak",
  title       = "Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych",
  booktitle   = "Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego",
  pages       = "7--8",
  year        = "2019",
}