@InProceedings{Klekiel:2019,
  author  = "T. Klekiel and M. Ratajczak and R. Będziński",
  title       = "Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu",
  booktitle   = "Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego",
  pages       = "20--21",
  year        = "2019",
}