@InProceedings{Jabłoński:2000,
  author  = "J. Jabłoński and J. Biernat",
  title       = "Realizacja układów operujących na arytmetyce resztowej z wykorzystaniem struktur FPGA",
  booktitle   = "Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej",
  pages       = "335--342",
  organization = "PAN - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Instytut Informatyki i Elektroniki Politechniki Zielonogórskiej",
  year        = "2000",
}