@InProceedings{Kowal:1998,
  author      = "M. Kowal and J. Korbicz",
  title       = "Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji",
  booktitle   = "XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników : Materiały Konferencyjne",
  address     = "Warszawa - Bemowo, Polska",
  publisher   = "[B.m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "229--236",
  organization = "Koło Naukowe Elektroników Wojskowej Akademii Technicznej",
  year        = "1998",
}