@InProceedings{Hebisz:1999,
  author  = "T. Hebisz",
  title       = "Metoda generowania permutacji samoodwrotnych zbioru 256-elementowego",
  booktitle   = "Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki; ISBN: 838627297X",
  address     = "Białystok, Polska",
  publisher   = "Białystok, Politechnika Białostocka",
  volume      = "T. 2 : Elektrotechnika : Informatyka : Marketing i Zarządzanie",
  pages       = "62--67",
  organization = "Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej",
  year        = "1999",
}