@InProceedings{Hebisz:1999,
  author  = "T. Hebisz",
  title       = "Generowanie permutacji z zastosowaniem przekszta³ceń afinicznych",
  booktitle   = "I Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD '99",
  address     = "Istebna-Zaolzie, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  volume      = "Archiwum Konferencji PTETiS",
  number   = "Vol. 7",
  pages       = "174--176",
  organization = "Wydzia³ Elektryczny Politechniki ¦l±skiej, PTETiS Oddzia³ w Gliwicach",
  year        = "1999",
}