@InProceedings{Korbicz:1998,
  author      = "J. Korbicz",
  title       = "Metody analityczne oraz sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej",
  booktitle   = "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - Diag '98 : IV Krajowa Konferencja",
  address     = "Szczecin-Międzyzdroje-Ystad, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  volume      = "Cz. 1",
  pages       = "85--97",
  organization = "Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN,Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej",
  year        = "1998",
}