@InProceedings{Ogiołda:1998,
  author  = "E. Ogiołda and W. Uździcki",
  title       = "Zbiorniki na odpady ( silosy ) w instalacjach pneumatycznego odwiórowania",
  booktitle   = "Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały",
  address     = "Drzonków k. Zielonej Góry, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Centrum Zastosowań Ergonomii",
  pages       = "111--115",
  organization = "Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Zakład Warunków Pracy, Instutyt Biotechnologii i Ochrony Środowiska WSP TK w Zielonej Górze, Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze",
  editor      = "Edward Kowal",
  year        = "1998",
}