@InProceedings{Uciński:1998,
  author      = "D. Uciński and J. Korbicz",
  title       = "Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenn± dynamik±",
  booktitle   = "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali - KomPlasTech '98 : Materiały V Konferencji",
  address     = "Bukowina Tatrzańska, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. "Akapit"",
  pages       = "139--148",
  organization = "Politechnika ¦l±ska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Komitet Metalurgii PAN",
  year        = "1998",
}